Bokning

Integritetspolicy

Inledning

Denna integritetspolicy redogör för hur Skolmedia använder och behandlar dina personuppgifter. Genom att använda våra tjänster samtycker du till en sådan behandling av personuppgifter som beskrivs nedan. Vid frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss via e-post; info@skolmedia.se.

Denna integritetspolicy omfattar alla tjänster tillhandahållna av Skolmedia. Vi vill med denna integritetspolicy visa att du kan känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Skolmedia. Vi hanterar dina personuppgifter utifrån gällande lagstiftning och samlar inte på oss någon onödig information om dig. Vi är måna om att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Vilka uppgifter samlas in?

Den information vi samlar in om dig när du t.ex. använder våra webbtjänster eller registrerar konto faller under två olika kategorier:

1. Personlig information: uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn och e-postadress. Den här typen av information kan samlas in exempelvis när du registrerar ett konto eller registrerar dig som prenumerant på nyhetsbrev.

2. Icke-personlig information: uppgifter som inte kan kopplas till dig som person men som Skolmedia behöver för att t.ex. analysera sökbeteende, för att förbättra din användarupplevelse, för statistikändamål och för att kunna visa dig anpassat innehåll. Dessa icke-personliga uppgifter samlas in via t.ex. cookies.

Hur behandlar Skolmedia uppgifterna?

Uppgifterna - såväl personlig som icke-personlig information - som Skolmedia samlar in enligt ovan kan komma att användas för administration, information och marknadsföring av Skolmedias egna produkter och tjänster. Den icke-personliga information vi samlar in används för att inhämta information om hur våra besökare använder våra tjänster vilket i sin tur hjälper oss att beräkna och rapportera användarantal och trafik samt samla in statistik för att utveckla och förbättra våra tjänster. Insamlingen av statistik omfattar t.ex. uppgifter om operativsystem, webbläsare, tidpunkt för senaste besök och vilket innehåll på våra webbtjänster besökaren använt.

Lagring och överföring av uppgifter

All Skolmedias data förvaras inom EU/EES. Skolmedia lämnar inte ut personuppgifter till tredje part och dina personuppgifter kommer aldrig att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte. När du avslutar ditt konto från våra tjänster raderas alla personuppgifter.

Ändringar i integritetspolicyn

Skolmedia kan när som helst ändra i integritetspolicyn. Genomför vi mindre ändringar publiceras den justerade integritetspolicyn på skolmedia.se med information om när ändringarna träder ikraft. Om Skolmedia genomför stora förändringar i integritetspolicyn kommer vi att informera med utskick via e-post under förutsättning att vi har din e-postadress, eller direkt i tjänsten när du loggar in.